Pravilnik nagradnih iger

Splošne določbe

Podjetje Maxisport,d.o.o., Šmartinska cesta 211, 1000 Ljubljana, Slovenija, v nadaljevanju Maxisport ali organizator, prireja nagradne igre v reklamne namene, z namenom izboljšanja prepoznavnost blagovnih znamk v ponudbi podjetja. Pogoji veljajo za nagradne igre, ki so prirejene na spletni strani www.maxisport.si in socialnih omrežjih podjetja Maxisport.

Trajanje

Nagradna igra poteka od trenutka navedenega v objavi nagradne igre in do datuma, ki je naveden v opisu slednje.

Sodelovanje v nagradni igri

Prejemniki morajo biti polnoletne fizične osebe, starejše od 18 let, s prebivališčem v Republiki Sloveniji. Za sodelovanje v nagradni igri, sta potrebna ime in priimek sodelujočega (ali račun na socialnih omrežjih Facebook in Instagramu, ki mora vsebovati ime in priimek).

Organizator kot upravljalec nagradne igre, upravlja zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1). Za sodelovanje v nagradni igri, je potrebno storiti korake, ki so zapisani v opisu nagradne igre. Če sodelujoči vseh korakov ne izpolni, potem se avtomatično izključi iz žrebanja za nagrado. Osebe, ki so neposredno povezane z nagradno igro, v njej ne morejo sodelovati.

Po zaključenem žrebanju morajo vsi dobitniki posredovati svoje podatke (ime in priimek, točen naslov, datum rojstva, email, davčno številko in kontaktno številko ter številko trr-ja, saj mora izvajalec nagradne igre, podjetje Maxisport, d.o.o. poročati FURS-u in urediti plačilo akontacije dohodnine). Podatke naj dobitniki pošljejo na elektronski naslov [email protected] v 24 urah od razglasitve dobitnikov. Pogoj za pridobitev nagrade je, da se sodelujoči strinja s pogoji nagradne igre.

Nagrade

Nagrade so navedene v vsaki objavi nagradne igre. Denarno izplačilo ali menjava blaga nista mogoča.

Objava nagrajenca

Po zaključeni nagradni igri, organizator med vsemi sodelujočimi izžreba nagrajenca. Nagrajenec je 24ur objavljen na profilih socialnih omrežij podjetja Maxisport, Facebook in Instagram. V kolikor poteka nagradna igra na spletni strani www.maxisport.si, potem je nagrajenec objavljen tudi na spletnih straneh podjetja Maxisport.

Prevzem nagrad

Nagrajenec se mora za prevzem nagrade javiti organizatorju in lahko, v skladu z dogovorom, nagrado prevzame osebno ali se mu jo pošlje po pošti. Čas za prevzem nagrade znaša 30 dni. S prevzemom nagrad se nagrajenci odrekajo kakršnikoli odškodninski zahtevi do organizatorjev in pokroviteljev akcije in sprejemajo splošne pogoje. Vse obveznosti do FURS-a (Finančne uprave Republike Slovenije) in države krije organizator.

Odgovornosti ogranizatorja

Za igro velja splošna zakonodaja glede organizacije nagradnih iger in pravni okvir varstva osebnih podatkov. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • (Ne)delovanje socialnega omrežja Facebook
  • (Ne)delovanje socialnega omrežja Instagram
  • Nedelovanja spletnih storitev, ki je posledica izpada pogodbenih partnerjev ali drugih tehničnih motenj
  • Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočem nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri
  • Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost
  • Organizator ne prevzema nobene odgovornosti, ki bi jo sodelujoči prejel zaradi nagradne igre
  • Sodelujoči lahko kadarkoli odstopi od sodelovanja v nagradni igri in zahteva odstranitev svojih osebnih podatkov. Zahtevo pošlje na e-poštni račun: [email protected]

Končne določbe

Za igro velja splošna zakonodaja glede organizacije nagradnih iger in pravni okvir varstva osebnih podatkov. Pravila nagradne igre so dostopna na spletnih straneh www.maxisport.si. Vedno so tudi javno objavljena v objavi nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave, vzroki na strani javnosti ali zakonodaje. O tem bo sodelujoče obvestil na kraju objave nagradne igre. Organizator na vsa morebitna vprašanja v zvezi z nagradno igro daje pojasnila na e-poštnem naslovu: [email protected].

Nagrade so predmet obdavčitve po določilih Zakona o dohodnini (do 42€ niso predmet obdavčitve). Akontacijo dohodnine poravna organizator nagradne igre.